Họp ban quản trị VIP1 cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam tháng 5 - Blog Trần Hiếu - Mãi mãi tinh thần phụng sự

Header Ads

Họp ban quản trị VIP1 cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam tháng 5

   

   Nội dung họp:
  + Lập kế hoạch sự kiện VIP1 tháng 05
  + Xây dựng chiến lược phát triển nhóm đến hết 2019
 ----------

Không có nhận xét nào