Tất tần tật về Sói Khởi Nghiệp by KNVN - Blog Trần Hiếu - Mãi mãi tinh thần phụng sự

Header Ads

Tất tần tật về Sói Khởi Nghiệp by KNVN


Post này để tổng hợp về Cộng đồng Sói Khởi Nghiệp : 

Sói Khởi Nghiệp là 1 cộng đồng gồm 80000 doanh nhân / người khởi nghiệp cùng kết nối giao lưu và hỗ trợ nhau trên hành trình khởi nghiệp. 

1. Mô hình sói khởi nghiệp: 

https://www.facebook.com/groups/nguonhang.knvn.vn/posts/3581712025419402

2. Đăng ký hội viên : 

https://www.facebook.com/groups/nguonhang.knvn.vn/posts/3582030292054242

3. Reviews Chân thật : 

https://www.facebook.com/groups/nguonhang.knvn.vn/posts/3581726038751334/

4. Khóa học đào tạo Kỹ năng bán hàng trên Group FB: 

https://www.facebook.com/groups/nguonhang.knvn.vn/posts/3581700072087264/

5. Khóa học đào tạo Kỹ năng SEO google để bán hàng nội địa & xuất khẩu : 

https://www.facebook.com/groups/nguonhang.knvn.vn/posts/3579776332279638/

6. Đang cập nhật 

Ban quản trị cộng đồng KNVN 

Trần Hiếu KNVN

Không có nhận xét nào