8 Bước xây dựng 1 Group bán hàng trên Facebook - Blog Trần Hiếu - Mãi mãi tinh thần phụng sự

Header Ads

8 Bước xây dựng 1 Group bán hàng trên Facebook

[8 Bước xây dựng 1 Group bán hàng trên Facebook]
Facebook có những kênh bán hàng nào :
Fanpage : Reach giảm cực thấp muốn tăng tương tác thì cần đầu tư vào Ads => Tốn tiền bạc
Trang cá nhân : Reach giảm cực thấp, muốn tăng tương tác thì phải tương tác với người khác nhiều => Tốn thời gian
Group : ko tốn tiền - ko tốn thời gian - thực tế là tốn thời gian ban đầu 
Quy trình 8 bước Xây dựng Group để bán hàng hiệu quả.
B1: Phân tích tập khách hàng mục tiêu.
B2: Quy tắc đặt tên và cài đặt group.
B3: Xây dựng content cho group.
B4: Gia tăng thành viên cho group.
B5: Xây dựng bộ máy quản trị group.
B6: Kỹ năng điều tiết group.
B7: Đưa sản phẩm bán hàng trên group.
B8: Mở rộng và phát triển group.
Bản chất của việc xây dựng Group là xây dựng tập khách hàng - chưa nhất thiết phải có sản phẩm để bán - nếu có sản phẩm thì càng tốt. Xây dựng Group là xây dựng cộng đồng và dựa trên uy tín của cộng đồng để bán hàng. Sau khi có cộng đồng thì có thể bán nhiều dòng sản phẩm khác nhau liên quan đến đối tượng thành viên của group.
Nguyên tắc xây dựng group là nguyên tắc : cho trước nhận sau - Cho đi giá trị trước rồi bán hàng sau. Giá trị ở đây có thể là kiến thức, tài nguyên, sản phẩm miễn phí…

Lưu ý: Xây dựng Group và Xây dựng cộng đồng là 2 định nghĩa khác nhau! Group chỉ là 1 công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng cộng đồng!
(Trần Hiếu)


Không có nhận xét nào