10 CÁCH CỰC KÌ CHÍNH XÁC ĐỂ NHÌN THẤU NỘI TÂM CON NGƯỜI - Blog Trần Hiếu - Mãi mãi tinh thần phụng sự

Header Ads

10 CÁCH CỰC KÌ CHÍNH XÁC ĐỂ NHÌN THẤU NỘI TÂM CON NGƯỜIDân gian có câu: “Biết người biết mặt không biết lòng”. Trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta vì quá tin người rồi cuối cùng “thân bại danh liệt”. Vậy làm sao mới có thể biết được ai là tiểu nhân, ai quân tử?
1. Muốn biết mưu tính của một người, hãy nhìn vào ánh ánh mắt họ.
2. Muốn biết giá trị của một người, thì phải xem đối thủ của họ là ai.
3. Muốn biết nội tâm của một người trong đục thế nào, hãy xem bạn thân của họ.
4. Muốn biết tính cách của một người, thì hãy xem chữ viết của họ như thế nào.
5. Muốn biết một người có vui vẻ hay không, không cần nhìn họ cười, hãy nhìn biểu cảm của họ khi ngủ dậy vào sáng sớm.
6. Muốn biết bản lĩnh thật sự của một người, hãy xem họ đối mặt như thế nào khi gặp thất bại hoặc khi bị người khác bán đứng.
7. Muốn biết một người có tấm lòng yêu thương hay không, thì hãy xem họ có thích những động vật nhỏ không.
8. Muốn biết một người có tu dưỡng hay không, hãy xem khi đi xe buýt họ có nhường chỗ người già và trẻ em không.
9. Muốn biết một người có tố chất hay không, hãy xem họ có ham những món lợi nhỏ nhoi trước mắt hay không.
10. Muốn biết bụng dạ của một người tốt xấu ra sao, hãy xem họ có nói xấu ở sau lưng người khác không.
Nguồn: doanh nhân HBR

Không có nhận xét nào