1. Trần Hiếu trả lời trên báo điện tử Infonet - Báo điện tử của Bộ Thông Tin Truyền Thông

https://infonet.vn/khi-thuong-de-cung-phai-so-quang-cao-post142097.info
https://infonet.vn/vi-sao-quang-cao-thieu-muoi-xuat-hien-nhieu-o-viet-nam-post145502.info

https://theleader.vn/nguoi-an-com-nha-vac-tu-va-hang-tong-cua-lang-khoi-nghiep-1550081141068.htm

2. Trần Hiếu trả lời phỏng vấn trên VTV2

3. Trần Hiếu trả lời phỏng vấn trên Truyền Hình Nhân Dân 4. Trần Hiếu trả lời phỏng vấn trên Vtv4


Đăng nhận xét

 
Top